Chraňte naši společnost.

Klademe důraz na čestnost, integritu a transparentnost.  

Porušení pravidel a porušení zákonů způsobují finanční ztráty a ohrožují naši reputaci na veřejnosti a u státních orgánů. Pomozte nám tato porušení a nedostatky odhalovat a odstraňovat.  

Jako zaměstnanci nebo obchodní partneři nás můžete upozornit a nahlásit podezření z trestné činnosti nebo závažného porušení pravidel – přičemž můžete uvést své jméno nebo zůstat zcela anonymní. Zůstáváte přitom chráněni. Zpětná dohledatelnost k vaší osobě není možná, pokud sami neuvedete žádné údaje, které umožňují vyvození závěrů o vaší osobě. Údaji vás provede následující nahlašovací formulář.

Po podání hlášení pro vás bude zřízena chráněná poštovní schránka, jejímž prostřednictvím s vámi můžeme zůstat anonymně v kontaktu. Velmi nám pomůžete, když si tuto schránku aktivujete. Jakmile se informacemi, které jste nám poskytli, začneme zabývat, ozveme se vám.  

Děkujeme vám za vaši podporu!
 
 Pozor: Tento systém nesmí být zneužíván k zasílání vědomě falešných nebo pomlouvačných informací. 

Jak vás náš systém ochrany oznamovatelů chrání

  • Systém je jako skříňka přístupná ze dvou stran.
  • Vaše údaje a soubory jsou přenášeny šifrovaně.
  • Neshromažďujeme a nepřijímáme žádné údaje pro vaši identifikaci.
  • Není možné vás technicky dohledat.